HUFIEC ZIEMI WADOWICKIEJ ZHP

Przekaż 1% podatku dla harcerzy

Przejdź do: Start   Dlaczego warto przekazać 1%?   Jak to zrobić? (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)   Pobierz materiały informacyjne          Drukuj stronę  Dodaj stronę do ulubionych

    Po raz kolejny rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Taką możliwość daje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego - największą organizacją wychowawczą w Polsce.

Zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie cząstki swego podatku dochodowego. Będzie on stanowił dla nas nieocenioną pomoc w realizacji programu wychowawczego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej - największej organizacji pożytku publicznego na terenie województwa Małopolskiego (28 Hufców - oddziałów terenowych zrzeszających 947 drużyn liczących 7800 zuchów, harcerzy instruktorów). Wierzymy, że nasze powinności i zasada harcerskiej służby znajdą wsparcie nie tylko moralne ale i wymierną pomoc w postaci przekazanych środków finansowych.


Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku na ZHP?

   ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce, ZHP wychowuje dobrych ludzi, ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym, ZHP zrzesza i obejmuje opieką 160 tys. dzieci i młodzieży, w ZHP pracuje społecznie ponad 10 tys. instruktorów - wychowawców, ZHP to organizacja o blisko 100-letniej tradycji, ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy, To inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych, ZHP to organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy!

Każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Związek Harcerstwa Polskiego jest największą tego typu organizacją.


Co zrobimy z otrzymanymi środkami? 

punktor Przekażemy do środowisk harcerskich - drużyn, szczepów, hufców, które przeznaczą je na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci, zakup i remont sprzętu obozowego, dofinansowanie biwaków i rajdów harcerskich, zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej
punktor Dofinansujemy pracę drużyn w najbiedniejszych regionach kraju, szczególnie na wsi
punktor Dofinansujemy nasza działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ruch Nieprzetartego Szlaku
punktor Dofinansujemy harcerskie specjalności
punktor Przygotujemy nowe programy wychowawcze
punktor Przygotujemy program małych grantów na działania wychowawcze dla drużyn harcerskich - Fundusz im. M. Grażyńskiego

Na wszelkie pytania odpowiedzą Państwu
Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego

Infolinia "1% dla ZHP": 0 801 800 114 lub 606 66 33 53
e-mail: info@1procent.pl lub wadowice@zhp.pl
www.1procent.pl JAK TO ZROBIĆ? PIT-36, PIT-37 lub PIT-28


KROK 1
- ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego). 


KROK 2 - wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym:

W sekcji H wpisujemy odpowiednio kolejne informacje:

     1) w polu 124. numer KRS: 0000273492

     2) w polu 125. kwotę wyliczoną, nie większą niż 1 procent naszego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
         w dół

     3) w polu 126. Cel szczegółowy 1 %:

        ZHP Wadowice / ............................................................................................................................
                                    
 (nazwa szczepu, drużyny lub gromady na rzecz której chcemy przekazać nasz 1%)
 

KROK 3 - Urząd Skarbowy przekazuję kwotę 1% na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca
               ZHP Wadowice i jego jednostek.

 Pobierz ulotkę, plakat 1% lub spot reklamowy


   plakat_1procent_01.jpg ( 237 KB )

   plakat_1procent_02.jpg ( 903 KB )


 
Spot reklamowy  (MP3, 1 220  KB )